Památník obětí pandemie

Památník obětí pandemie ve své elektronické podobě má dát příležitost virtuálně sdílet smutek i účast, empatii i stesk.

Památník obětí pandemie ve své elektronické podobě má dát příležitost virtuálně sdílet smutek i účast, empatii i stesk. Má připomenout oběti a dát prostor pozůstalým. A tím není jen blízký příbuzný, nýbrž každý, kdo pozůstal. Každý, komu zemřelý chybí, a kdo pociťuje jeho odchod jako ztrátu, s níž je třeba se vyrovnat. Rozloučení, na jaká jsme byli při odchodech našich blízkých zvyklí, se v těchto měsících nemohou uskutečnit. Smutek potřebujeme sdílet, třeba i ve virtuální podobě.

Desítky tisíc obětí nejsou jen údaj, každá oběť žila svůj jedinečný příběh, který pandemie náhle ukončila. Nyní je na nás, abychom nesli jejich památku jako připomínku lidské křehkosti a zranitelnosti. Zůstávají součástí nás všech, kteří odmítáme lhostejnost a víme, že bez soucitu a ochoty navzájem se podepřít ve smutku by život byl nesnesitelně chudý.

Pokud chcete přidat vzpomínku na vašeho blízkého, pokračujte zde.

18. 5. 2022
Úmrtí: 3 (každých 480 minut)
Celkem úmrtí: 40,262